Informatie

 

vzw

NALINGI KOSALA

Ik wil werken

Follow us:

Email:info@nalingi-kosala.be

Twee jaar geleden ben ik als ergotherapeute ingestapt in een kleinschalig project in Congo-Kinshasa dat de doelstelling heeft om een ergotherapeutische werking uit te bouwen in CRHP en Pallia Famili. CRHP is een groot revalidatiecentrum van de Broeders van Liefde en Pallia Famili is een kleinschalig CBR project. Dit houdt in dat de hulpbehoevenden binnen de thuissituatie verzorgd worden.

 

Het is binnen deze context dat ik verscheidene malen geconfronteerd ben met de uitzichtloze situatie van jonge mensen getroffen door een CVA. Naast de blijvende fysieke beperking is er ook het bijkomende probleem dat ze socio-economisch uitgesloten worden. Ze krijgen geen enkele kans meer op de reguliere arbeidsmarkt en zijn voor hun levensonderhoud totaal afhankelijk van familie en vrienden. Samen met enkele betrokkenen is de idee gegroeid om via een microfinanciering deze jonge getalenteerde mensen terug een kans te geven op de arbeidsmarkt.

Even schrijnend is de gezinssituatie van mensen met een kind met hersenverlamming. Er is geen enkele ondersteuning, noch voor de kinderen, noch voor de ouders. Aan de hand van eenvoudige technieken en materialen willen we de ouders begeleiden in de zorg van hun kind.

 

Uw steun voor onze start

 

Daarom hebben we VZW NALINGI KOSALA ( ik wil werken) opgestart.

Om deze vzw vorm te geven hebben we nood aan een startkapitaal en willen we graag beroep doen op mensen die dit initiatief willen steunen.

 

Voor onze eerste projectondersteuning hebben we gekozen voor een jonge econoom met specifieke ICT kwalificaties die een cybercafé wil opstarten in de buurt van de nieuwe Katholieke Universiteit van Kinshasa.

En als tweede luik zullen we aan de hand van workshops goedkope en herbruikbare materialen introduceren aan ouders van kinderen met hersenverlamming en hen deze optimaal leren gebruiken.

Wanneer het geleende geld is terugbetaald zal dit opnieuw geïnvesteerd worden voor een project voor dezelfde doelgroepen

 

Uw milde steun is welkom door storting

 

op rekeningnummer

 

BE74 7310 4040 3707

 

van vzw Nalingi Kosala

 

Copyright @ All Rights Reserved

Uw milde steun is welkom door storting

op rekeningnummer

BE74 7310 4040 3707

van vzw Nalingi Kosala